Wat betekent Gouden handdruk Verzekeringen
 • Home > Algemeen > Financiele begrippen > Gouden handdruk
 • Gouden handdruk (uitleg, verklaring, betekenis, evt offerte)

  Bij ontslag heeft u, als ex-werknemer, vaak recht op een financiële schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling of ontslagvergoeding wordt ook wel "gouden handdruk" genoemd en wordt uitgekeerd ter vervanging van zogenaamd gederfd of te derven loon.
  Het bedrag van de gouden handdruk vervangt het inkomen dat de werknemer zal gaan missen. De werkgever betaalt de vergoeding omdat de ontslagen werknemer tijdelijk werkloos wordt of een nieuwe baan aanvaardt met een lager salaris.

  Als u een gouden handdruk gaat ontvangen heeft u drie aanwendingsmogelijkheden;
  • Direct afrekenen met de fiscus;
  • Stamrechtverzekering (lijfrenteverzekering);
  • Stamrecht BV.
  Het is mogelijk deze opties met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld een gedeelte direct afrekenen met de fiscus en het overige gedeelte wegstorten in een stamrechtverzekering.

  Direct afrekenen met de fiscus

  U kunt ervoor kiezen om de gouden handdruk direct af te rekenen met de fiscus.
  Voordeel hiervan is dat u het geld direct in handen krijgt.
  Groot nadeel is echter dat de uitkering wordt belast in Box 1 (progressief tarief, oplopend tot 52%). Het overgebleven geld komt daarna direct in Box 3, waar u jaarlijks over uw vermogen 1,2% vermogensrendementheffing moet betalen.

  Stamrechtverzekering

  U kunt uw gouden handdruk ook geheel of gedeeltelijk gebruiken als stamrechtverzekering, zodat u direct (direct ingaande lijfrente) of op termijn (uitgestelde lijfrente in beleggingen of op garantiebasis) een aanvullend inkomen creëert.
  De gouden handdruk wordt dan als koopsom voor een stamrechtverzekering gestort bij een levensverzekeringsmaatschappij. De periodieke uitkeringen hieruit zijn wel belast, maar vaak in een lagere belastingschaal. Bij een uitkering op termijn groeit het kapitaal eerst een aantal jaren, waardoor u op termijn een hogere uitkering krijgt.
  Let op: de werkgever moet de gouden handdruk (of het deel hiervan voor de stamrecht koopsom) rechtstreeks overmaken naar de verzekeringsmaatschappij. Indien dit geld door de werkgever aan de werknemer wordt overgemaakt wordt dit door de fiscus als afkoop gezien en zal de fiscus progressief belasting gaan heffen.
  Klikt u hier voor een gratis en vrijblijvende offerte voor een optimale benutting van uw gouden handdruk.

  Stamrecht BV

  Een eigen stamrecht BV lijkt op de vorige optie, alleen wordt het kapitaal nu niet gestort bij een levensverzekeringsmaatschappij, maar bij de door u zelf op te richten stamrecht BV.
  Als u een gouden handdruk van een grotere omvang hebt ontvangen én u wilt een eigen bedrijf starten, dan kunt u overwegen om een stamrecht BV op te richten. In dat geval stort de werkgever de gouden handdruk in de stamrecht BV. Op deze wijze bent u bij aanvang voorzien van een startkapitaal. De stamrechtverplichting komt overigens wel op de balans te staan en zal later alsnog moeten worden aangewend.
  Een stamrecht BV is niet echt zinvol als u geen eigen onderneming gaat beginnen of bij kleinere bedragen. U kunt uw gouden handdruk wel in een eigen BV storten als u geen onderneming gaat starten, maar de daarbij behorende kosten zijn vrij hoog. Denkt u bijvoorbeeld aan de oprichtingskosten van de BV, de jaarlijkse kosten voor de Kamer van Koophandel en de accountant, etc.
  Indien u overweegt een stamrecht BV op te richten raden wij u aan eerst met een notaris en een fiscalist contact op te nemen.

  Klikt u hier voor een gratis en vrijblijvende offerte voor een goede en goedkope koopsomverzekering als gevolg van uw gouden handdruk.


  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  Z